ТРЕА ИНВЕСТ

Дружество по ЗЗД, ЕИК 176421775

комплексно счетоводно и консултантско обслужване на фирми от малкия и среден бизнес

Препоръчваме Ви

КОНТАКТИ


коректност, лоялност, конфиденциалност, комплексни експертни решения, доверие, конкурентни цени

     
Бизнес обслужване: Компютри, софтуер: Представителство:
     
Счетоводство, ДДС Компютърно конфигуриране Счетоводен и ТРЗ софтуер
     
Заплати, ЛС и осигуряване Мрежи и периферия Други софтуерни решения
     
Финансова оптимизация Ремонт, сервиз, оптимизации Почистващи машини
     
Маркетинг, обучение Софтуерно обслужване Столове, маси, обзавеждане
     
Банки и застраховане Уеб и интернет-представяне Рекламни дейности
     
Обществени поръчки Поддръжка и сервиз Джаджи
     
Правна помощ и документи Обучение Регионално представителство
     

Дистанционно? Дистанционно? Дистанционно?